AUTOMATICKÉ MODULY «BIOTRON-CT 500» A «BIOTRON-CT 1000»

Technické charakteristiky

BIOTRON-CT 500
BIOTRON-CT 1000
Výkon (nominálny), l/hod.
500
1000
Inštalovaný výkon, kW
16
32
Hmotnosť (cca) kg
700
1100
Maximálna prípustná teplota kvapaliny v zariadení, °C
90
90
Úroveň automatizácie
Úplne automatizovaná
Úplne automatizovaná
Pracovný režim
nepretržitý
nepretržitý
Účinnosť spracovania, kW • hod/l
0.032
0.032
Regulácia výkonu
je
je
Osobitné požiadavky na spracované kvapaliny
niet
niet
Plocha, obsadená jedným modulom, štvorcových metrov
3.0
4.0
Celkové rozmery (dlžka х šírka х výška), mm
2200х1400х2300
2900х1400х2300
Certifikáty bezpečnosti proti výbuchu
ATEX
ATEX

UTOMATICKÉ MODULY BIOTRON-PT SA SKLADAJÚ Z TROCH HLAVNÝCH ČASTÍ:

 

1. MAGNETICKO-IMPULZNÝ REAKTOR TRETEJ GENERÁCIE PULSAR-СT 215-B (ZARIADENIE NA VÝROBU BIONAFTY)

PULSAR-CT 715-B — hydrodynamický vysokofrekvenčný magneticko-impulzný kavitačný reaktor tretej generácie — posledné slovo pri výrobe bionafty. Najvyššia spoľahlivosť, moderný dizajn, automatizácia, stabilita výsledkov pre všetky typy olejov, minimálne náklady na elektrinu — všetky tieto vlastnosti robia kavitátory PULSAR-CT 215-B lídermi vo vysokých technológiách pre výrobu motorovej bionafty. Kavitačné reaktory PULSAR-CT 215-B tvoria základ automatických modulov pre výrobu bionafty BIOTRON-CT.

 

Technické parametre

PULSAR-CT 715-B
Výkon (nominálny), l/hod.
500
Inštalovaný výkon, kW
15
Hmotnosť (cca) kg
235
Pracovný režim
nepretržitý
Účinnosť spracovania, kW • hod/l
0.032
Regulácia prietoku
je
Celkové rozmery (dĺžka х šírka х výška), mm
1050х450х550
Certifikáty bezpečnosti proti výbuchu
ATEX

2. ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PREDBEŽNÉHO DÁVKOVANIA A SPRACOVANIA VÝCHODISKOVÝCH PRODUKTOV PPS-СT 1200

Technické parametre

PPS-CT 1200
Maximálny výkon, l/hod.
1200
Počet komponentov na zmiešanie
3
Spotreba energie, kW
2
Certifikáty bezpečnosti proti výbuchu
ATEX
Úroveň automatizácie
Úplne automatizovaná

 

Moderné dávkovacie systémy používané inými spoločnosťami nezaručujú stabilné dávkovanie východiskových komponentov pri zmene vonkajších podmienok (teploty , výšky kvapaliny v nádržiach východiskových komponentov a hotových výrobkov, viskozity oleja, atď.). Systém, vyvinutý našou spoločnosťou, nemá tieto nevýhody a má vysokú presnosť dávkovania — 0,1 %. Navyše, systém je vybavený prístrojom na predbežné zmiešavanie, je možné regulovať spotreby a tlak na výstupe systému, rovnako ako je možné kontrolovať dávku východiskových zložiek. Prístroj je vybavebý pôvodným softvérom a vysoko spoľahlivými elektronickými súčiastkami od spoločnosti FANUC. PPS — CT 1200 je takisto vybavený funkciou sledovania bezpečnosti výroby bionafty. Procesor sleduje existenciu východiskových komponentov, rýchlosť ich zaliatia, intenzitu zmiešavania, priechodnosť potrubia a ventilov atď. V prípade núdze, procesor zastaví celý systém, pošle operátorovi zvukový signál a zobrazí chybový kód na displeji s podrobným popisom a možnými príčinami. Napríklad, v prípade, že na sklade východiskových produktov sa skončil olej na displeji sa objaví nápis:

 

 

Operátor bude musieť určiť, ktorá z týchto hore uvedených príčin spôsobila zastavenie systému a odstrániť ju. Tento systém tiež umožňuje operátorovi uskutočňovať testové reakcie, to jesť testové spracovanie malého množstva (do 10 l), východiskových komponentov. To môže byť užitočné v prípade prechodu na nový typ oleja alebo živočíšnych tukov.

3. ELEKTRONICKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM NA PLNENIE, SEPARÁCIU A VYPÚŠŤANIE HOTOVÝCH PRODUKTOV

Za účelom odstránenia ľudského faktora pri procese určenia hotovosti bionafty (od oka), v našich automatických moduloch je namontovaný systém sledovania separačného procesu. Supersenzitivné senzory sledujú stav glycerínu a bionafty v separačnej nádrži. Získané dáta senzory prenášajú do počítača, ktorý určuje hotovosť východiskových produktov a riadi vypúšťanie bionafty a glycerínu zo separačných nádrží do skladu hotových výrobkov. Celý proces prebieha v nepretržitom režime

V prípade nepredvídanej situácie, ak z nejakého dôvodu separácia nejde, alebo je pomalá, počítač zastaví celý systém a pošle signál operátorovi o potrebe analýzy a opravenia vzniknutej situácie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci elektronických sledovacích systémov, kontrolujúcich proces separácie, pozriteanimovanú prezentáciu.

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE S PRÍVETIVÝM ROZHRANÍM NEVYŽADUJE OD OPERÁTORA ŠPECIÁLNYCH POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ

Všetky procesy, prebiehajúce v automatickom module sa riadia mikroprocesorom. Rozhranie rozpracovaného nami programu je veľmi jednoduché a názorné. Celé ovládanie sa uskutočňuje jednoduchým kliknutím počítačovej myši. V režime nastavenia, operátor má možnosť ovládať ľubovoľný mechanizmus modulu samostatne, nastavovať potrebnú citlivosť snímačov atď. V automatickom režime stačí len kliknúť na tlačidlo Štart, všetko ostatné BIOTRON-CT urobí sám. Jeden počítač môže súčasne obsluhovať až päť automatických modulov BIOTRON-CT.

Softvér a elektronické komponenty sú vykonané na základe softvéru a z komponentov, vyvinutých japonskou firmou FANUC, ktorá je jedným zo svetových lídrov v tejto oblasti.