ZARIADENIE NA PRÍPRAVU ROZTOPENEJ PITNEJ VODY V DOMÁCNOSTI

Automatické zariadenie ICEBERGHOME je určené na domáce použitie. Roztopená voda zachováva svoje životodarné vlastnosti v priebehu siedmych dní, a stráca svoju biologickú aktivitu pri zahriatí nad 40 stupňov Celzia. Z tohto dôvodu je nutné použiť roztopenú vodu ihneď po príprave a teplotou nie viac ako 20 až 25 stupňov Celzia. Pre dosiahnutie ozdravujúceho a omladzujúceho účinku na organizmus, je dostatočne vypiť 500-700 ml roztopenej vody denne v jej čistej, prvotnej podobe.

Navrhované zariadenie ICEBERGHOME je automatický systém, generujúci 2000 ml roztopenej vody denne. To je dosatočné množstvo vody pre rodinu z 3-4 osôb. Špeciálne rozpracovaný program zabezpečuje postupné vykonávanie všetkých štyroch fáz prípravy roztopenej vody, s prihliadnutím na všetky kritériá vzniknutia roztopenej vody v prírode. Zariadenie pracuje v automatickom režime a nevyžaduje žiadny ľudský zásah. Ako surová voda môže byť použitá obyčajná vodovodná voda a pitná balená voda. Najviac optimálny pracovný cyklus je 24 hodiny a v prípade potreby (napríklad, ak z nejakého dôvodu musíte dostať roztopenú vodu pred nastaveným časom) pracovný cyklus je možné zmenšiť do 20 hodín.

Celkové rozmery: dĺžka — 600mm, šírka — 400 mm, výška — 1500 mm.

Fázy výroby roztopenej pitnej vody

 

Prvá fáza — «vymazanie pamäti» východiskovej vody – deštrukturalizácia.

Jednou z najdôležitejších úloh pri príprave roztopenej vody je proces vymazania jej «pamäti». Táto operácia je nutná, aby sa odstránili na úrovni klasterov všetky negatívne odtlačky škodlivých chemických prvkov a ich zlúčenín a umožňuje následne po ukončení celého cyklu dostať «reliktnú vodu», ktorá má všetky vlastnosti vnútrobunkovej vody. Proces vymazania pamäti v zariadeniach ICEBERGHOME sa realizuje pomocou ultrazvukovej kavitácie s určitými parametrami. Pri úprave vody prostredníctvom ultrazvukového žiarenia sa ničia nosiče informácií a ide príprava na štrukturalizáciu.

Druhá fáza — odstránenie «ťažkej vody» — oxidu deutéria.

Zloženie molekuly vody je dobre známe. Molekula sa skladá z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka — H2O. Avšak hocijaká voda, vrátane pitnej vody, obsahuje tak zvanú «ťažkú vodu», ktorá sa líši od obyčajnej tým, že namiesto dvoch atómov vodíka obsahuje dva atómy deutéria — ťažkého vodíka. Chemický vzorec «ťažkej vody» (oxidu deutéria) — je D2O. Jedna tona vodovodnej vody obsahuje asi 150 gramov D2O. Napriek malému množstvu «ťažká voda» má veľmi negatívny vplyv na živé bunky. Z tohto dôvodu, veľmi dôležitým momentom pri výrobe roztopenej vody je odstraňovanie oxidu deutéria. Bod tuhnutia «ťažkej vody» je trochu vyšší ako u obyčajnej vody +3,80 °C. Preto pri tuhnutí celkovej hmotnosti, prvou do pevného stavu (t.j., ľad) prejde «ťažká voda», tvoriaca tenkú vrstvu ľadu.

Tretia fáza — čistenie vody od nečistôt.

Nasledovné zmrazovanie vody vedie k odstráneniu nečistôt z oblasti vytvorenia ľadových kryštálov a koncentrácii týchto nečistôt vo forme soľného roztoku. Bod tuhnutia takého soľného roztoku je nižší než bod tuhnutia sladkej vody, preto soľný roztok zostáva v kvapalnom stave, zatiaľ čo sladká voda prechádza do pevnej fázy – mení sa na ľad. Po odstránení soľného roztoku a deutéria, zostáva len dokonale čistá pitná voda v pevnom stave a ktorá je vhodná na získanie konečného produktu –roztopenej vody. V procese zmrazovania molekuly sa kryštalizujú a transformujú na štruktúrovaný ľad. Pri tom v kryštáloch vody dochádza k nepretržitému pohybu. V tenkých «rúrkach» sa nastavuje rovnaká cirkulácia ako v organizme zvierat alebo v rastlinnej stonke. Čím je dlhšia životnosť každého kryštálu, tým viac je bližší k «životnej miazge» človeka, tým je užitočnejší pre naše telo. U deti a malých zvierat bunky obsahujú špeciálne štruktúrovanú vodu. Ak sa pozrieme na túto vodu pod mikroskopom pri zväčšení 20 tis. krát, môžeme uvidieť štruktúru pripomínajúcu «snehové vločky». Táto voda sa nazýva klastrová voda. Je dokázané, že má silný liečivý účinok: odstraňuje toxíny z buniek a spomaľuje starnutie.

Štvrtá fáza — rozmrazovanie.

Prechod vody z tuhého do kvapalného stavu (rozmrazovanie), dovoľuje pripravovať biologicky aktívnu pitnú vodu, ktorá sa charakterizuje usporiadanej štruktúrou, podobnou štruktúre ľadu, čo vysvetľuje jej unikátne vlastnosti a účinok na živé bunky človeka. Roztopená voda má tzv. «štrukturálnu pamäť» a zachováva túto vlastnosť po dobu siedmich dní, potom sa mení na obyčajnú očistenú vodu. Všetky tieto fázy výroby roztopenej vody, ako sú: deštrukturalizácia, zmrazenie; čistenie a rozmrazovanie musia sa realizovať podľa presnej časovo definovanej a teplotnej schémy, maximálne opakujúcej proces tvorby roztopenej vody v prírode. Veľmi rýchle zmrazenie neumožní čistenie vody od «ťažkej vody», rozpustených, škodlivých nečistôt a príliš rýchle rozmrazovanie vedie k porušeniu procesu štrukturácie roztopenej vody, v dôsledku čoho vlastnosť biologickej aktivity sa zníži na nulu. Percentný pomer hmotnosti získanej roztopenej vody na celkovej hmotnosti východiskovej vody je 50 až 70%, a celý cyklus prípravy roztopenej vody trvá 20 až 24 hodín.


Modelová rada zariadení ICEBERG zahŕňa tri rozmery: ICEBERGHOME, ICEBERGCOTTAGE a ICEBERGHOTEL, vypočítané na 4, 20 a 50 osôb a ktoré sú používané v domácnosti a malých hoteloch

Cryotron — CT

 Iceberg — 1

 Iceberg — 2