Automatické moduly na výrobu bionafty

BioSMART-CT 1 … 16

NOVINKA! PRE VEĽKÚ VÝROBU

Naša spoločnosť vyvinula nové moduly na výrobu bionafty BioSMART-CT na základe nových kavitačných reaktorov PULSAR-CT 730. Jedenásť typizovaných rozmerov zariadení BioSMART-CT dávajú možnosť spracovať jeden až šestnásť metrov kubických oleja za jednu hodinu. Veľmi presný dávkovací systém, založený na princípe Coriolisa, kavitačné reaktory novej generácie, spoľahlivý, charakterizujúci sa rokmi bezproblémovej prevádzky separačný systém, originálny softvér s priateľským rozhraním — to všetko robí BioSMART-CT najviac efektívnym a moderným zariadením na trhu výroby bionafty.

SORTIMENT PRODUKTOV

Minimálna kapacita, l/hod.
Počet kavitačných reaktorov PULSAR-CT 730
Inštalovaný výkon, kW Obsadená plocha* (dĺžka, šírka), m2
BioSMART-CT 1
1 000
1
32
3×3.7
BioSMART-CT 2
2 000
2
63
3×3.7
BioSMART-CT 3
3 000
3
94
4×3.7
BioSMART-CT 4
4 000
4
125
4×3.7
BioSMART-CT 5
5 000
5
156
5×3.7
BioSMART-CT 6
6 000
6
187
5×3.7
BioSMART-CT 08
8 000
8
270
7×4
BioSMART-CT 10
10 000
10
330
8×4
BioSMART-CT 12
12 000
12
395
9×4
BioSMART-CT 14
14 000
14
455
10×4
BioSMART-CT 16
16 000
16
515
11×4
* plocha je uvedená bez separačnej nádrže

Biosmart1_6

Pri výrobe BioSMART-CT spolupracujeme iba so spoľahlivými a dobre známymi medzinárodnými dodávateľmi, ako sú spoločnosti Grundfos, Siemens, Schneider, Electric, Moeller, Fanuc, atď. Výkonné kontroléry BioSMART-CT sledujú všetky parametre procesu výroby bionafty, také napr. ako spotreba produktov, teplota v reaktoroch, separačný proces, výstup hotových produktov, ako aj riadenie prevádzky a stavu všetkých mechanizmov, ktoré tvoria BioSMART-CT. Operátorovi jednoducho je potrebné zadať údaje o východiskových produktoch v počítači a stlačiť tlačidlo ŠTART – všetko ostatné urobí BioSMART-CT. Všetky mechanizmy BioSMART-CTsú certifikované ATEX, čo zabezpečuje bezpečnú prevádzku zariadenia s takými tekutinami, ako je metylalkohol a katalyzátor.BioSMART-CT pracujú v nepretržitej prevádzke a nevyžadujú zásah operátora, s výnimkou mimoriadnych prípadov. BioSMART-CT informuje prevádzkovateľa o akejkoľvek chybe, ak sa stane počas prevádzky, a dá stručné pokyny k vyriešeniu problému.

BioSMART-CT vedie evidenciu spotreby východiskových produktov a kontroluje čas prevádzky zariadenia. Zariadenie BioSMART-CT môže spracovávať všetky typy rastlinných olejov a zmesí rôznych olejov, rovnako ako odpadový olej z reštaurácií , kaviarní, atď. Ďalšie spracovanie bionafty, vyrobenej v BioSMART-CT – umývanie, sušenie a rekuperácia metylalkoholu — nie je nutné. To môže výrazne skrátiť dobu výroby konečnej bionafty a znížiť spotrebu energie v porovnaní s tradičnými zastaranými technológiami. Úroveň automatizácie BioSMART-CT je maximalizovaná, čím je možné zabrániť ľudskému faktoru, a ako výsledok, výrazne znížiť prípadné chyby operátora. Prevádzkovať BioSMART-CT môže operátor, ktorý absolvoval počiatočné technické školenie a má minimálne počítačové znalosti. BioSMART-CT boli konštruované pre nepretržitú prevádzku po dobu 24 hodiny a nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu.