PULSAR-CT 715-B - hydrodynamický vysokofrekvenčný magneticko-impulzný kavitačný reaktor tretej generácie — posledné slovo pri výrobe bionafty. Najvyššia spoľahlivosť, moderný dizajn, automatizácia, stabilita výsledkov pre všetky typy olejov, minimálne náklady na elektrinu — všetky tieto vlastnosti robia kavitátory PULSAR-CT 715-B lídermi vo vysokých technológiách pre výrobu motorovej bionafty. Kavitačné reaktory PULSAR-CT 715-B tvoria základ automatických modulov pre výrobu bionafty BIOTRON-CT.

Viac

PULSAR-CT 730-B - hydrodynamický vysokofrekvenčný magneticko-impulzný kavitačný reaktor tretej generácie — posledné slovo pri výrobe bionafty. Najvyššia spoľahlivosť, moderný dizajn, automatizácia, stabilita výsledkov pre všetky typy olejov, minimálne náklady na elektrinu — všetky tieto vlastnosti robia kavitátory PULSAR-CT 730-B lídermi vo vysokých technológiách pre výrobu motorovej bionafty. Kavitačné reaktory PULSAR-CT 730-B tvoria základ automatických modulov pre výrobu bionafty BioSMART-CT.

Viac