Naša spoločnosť sa zaoberá vývojom hydrodynamických kavitačných zariadení a prístrojov a zariadení, založených na ultrazvukových technológiách.

Činnosť našej spoločnosti je zameraná na nasledovné oblasti:

  • Bionafta: moduly na výrobu motorovej bionafty
  • Vŕtanie: impulzné vysokofrekvenčné zariadenia, určené na intenzifikáciu procesu vŕtania
  • Spracovanie ropy: predbežné spracovanie ropy pred procesom krakovania za účelom zvýšenia ukazovateľov výroby svetlých ropných produktov
  • Emulgácia: zariadenia na výrobu stálych vysokodisperzných emulzií
  • Úprava vody: ultrazvukové zariadenia na úpravu a dezinfekciu vody
  • Ohrev kvapalín: kavitačný ohrev ľubovoľných kvapalín
  • Roztopená voda (Projekt): zariadenia na prípravu roztopenej vody.

Všetky naše spracovacie procesy sú patentované.