HYDRODYNAMICKÉ TEPLOGENERÁTORY

V systémoch Quantum-CT niet prvkov na priamy ohrev (ohrievače, elektródy, induktory). Tepelná energia sa uvoľňuje ako výsledok zložitých fyzikálnych procesov, prebiehajúcich v kavitačnom generátore, vzbudenom tokom kvapaliny s určitými parametrami, ktoré sa zabezpečujú vysokotlakovým odstredivým čerpadlom. V takomto zariadení je možné dosiahnuť maximálny súčiniteľ transformácie elektrickej energie na tepelnú energiu. Hlavným fyzikálnym javov, ktorý prináša také prechody energie, je kavitácia, orientovaná určitým spôsobom, a nemajúca ničivý vplyv na konštrukčné prvky kavitačného generátora.

Oblasti použitia:

  • Vykurovacie systémy a systémy zásobovania teplou vodou.
  • Technologický ohrev všetkých druhov kvapalín, vrátane kyselín, zásad a činidiel.

Medzi hlavné výhody hydrodynamických ohrievačov patria:

Univerzálnosť. Pomocou hydrodynamického ohrievača je možné ohrievať hocijaké tekutiny, vrátane vody akejkoľvek kvality. Pri ohreve vody pomocou ohrievača nevzniká kameň.

Autonómnosť. Hydrodynamický ohrievač je samostatným tepelným zariadením. Ohrievač môže mať nasledovné pohony: elektrický motor, spaľovací motor alebo veterné zariadenie. Pri použití v ohrievači spaľovacieho motoru a veterného zariadenia, mechanická energia nemení na elektrickú, t.j. účinnosť ohrevu sa značne zvyšuje.

Čistota a bezpečnosť pre životné prostredie. Hydrodynamické ohrievače neznečisťujú atmosféru spalinami. Neexistuje žiadne nebezpečenstvo požiaru a výbuchu (na rozdiel od plynových, uhoľných a ďalších ohrievačov. Nádoba ohrievača nie je vysokotlaková nádoba.