PRIEMYSELNÝ DIEROVAČ. INTENZIFIKÁCIA VŔTANIA VRTNÝCH DIER

Účel: Hydrodynamický vysokofrekvenčný impulzný dierovač (HVID) ORION-CT je určený na zintenzívnenie procesu vŕtania vrtných dier, bez ohľadu na ich hĺbku a tvrdosť prejdených hornín. Pri použití HVID sa rýchlosť vŕtania zvyšuje do 62%, a stabilita vŕtacieho nástroju (vrtného dlátu) sa zvyšuje na 37%.

Princíp fungovania vysokofrekvenčné impulzného hydrodynamického dierovača je nasledovný: preplachovacia kvapalina, ktorá sa podáva prostredníctvom vrtného čerpadla, prechádza hydrodynamickým dierovačom, ktorý prevádza prietok kvapaliny do prietoku, pulzujúceho v axiálnom smere a vytvárajúceho vibro zrýchlenie a značné kolísanie tlaku na nosnej päte vrtného dláta. Zóna kavitácie sa nachádza vo vnútri prietoku a neškodí dierovaču a vrtnému dlátu. Frekvencie vibro zrýchlenia a kolísania tlaku sú do značnej miery závislé na rýchlosti prúdu vo vibrátore a ležia v rozsahu od 1000 do 20000 Hz. Dierovač pracuje súčasne na troch základných frekvenciách (vrcholoch). To znamená, že sa vytvárajú podmienky, ktoré značne zvyšujú vŕtací výkon a zlepšujú stabilitu vŕtacieho nástroja. Dierovač využíva energiu prietoku vrtnej malty a v dôsledku toho nevyžaduje pripojenie na žiadne ďalšie zariadenie. Materiál, z ktorého je vyrobený dierovač — vysoko legovaná oceľ s antikoróznym náterom.

 

Stručné ekonomické odôvodnenie aplikácie HVID ORION-CT:

Priemerná cena za vŕtanie vrtnej diery hĺbkou 3000 m klasickou metódou, bez použitia HVID môže byť 3.000.000 USD. Pri použití HVID úspory pri vŕtaní vrtnej diery sa pohybujú od 25 až 45%:

  • Zvyšuje sa stabilita vŕtacieho nástroja a ako výsledok sa znižuje počet nákladných a časovo náročných náhrad vrtných dlát;
  • zvyšuje sa rýchlosť vŕtania.

ORION — CT